Proje danışmanlığı

proje

Proje ve Kurumsal Çözümler ekibi, müşterilerinde mevcut sistemlerin analizi ve raporlanmış bir fotoğraf şeklinde çıktısının sunulması, bu çıktıya ilişkin mevcut sistemlerin efektif kullanılabilmesi adına yapının iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunmaktadır. Mevcut yapının konsolide edilebilmesi ile gerçekleştirilecek olan sunucu ve data konsolidasyonu ile mevcut sistemlerin yeni oluşturulacak olan yapıdaki kazanımlarını da ortaya koyan bir IT yol haritası sunması müşterilerindeki yapının süreklilik, performans, güvenlilik ve yedeklilik açısından katma değerlerini ortaya çıkartacaktır.

Yapılacak olan bu çalışmanın müşteriye faydasını realite de gösterilmesi açısından TCO (Toplam Sahip Olma Değeri) ve ROI (Yatırımın Geri Dönüşü) hesaplamaları ile yönetime bir sunum şeklinde hazırlamaktadır.

Projelerin başarıyla yönetilmesi için izlenen ana adımlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Kapsam yönetimi
  • Maliyet yönetimi
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Risk yönetimi
  • Değişiklik yönetimi
  • İletişim yönetimi
  • Tedarik yönetimi
  • Entegrasyon yönetimi
  • Kalite yönetimi

Günümüzün bilişim projelerinin karakteristik yapısı, çok sayıda farklı birimin, disiplinlerin ve teknolojinin bir araya getirilerek entegre çözüm üretilmesini gerektirmektedir.